Trend berjudi online sudah ada sejak tahun 1994. Di masa itu internet masih tergolong sesuatu…